Překlady a tlumočení | Philadelphia Academy
 • překlady do všech evropských a dalších jazyků
 • angličtina, arabština, čínština, francouzština, hebrejština, chorvatština, italština, japonština, latina,
 • maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, ruština, řečtina, slovenština, srbština, španělština, ukrajinština.
 • překlady z nejrůznějších oborů
 • soudně ověřené překlady
 • korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími
 • korektury českých textů
 • expresní vyhotovení překladu
 • Nezávisle na obsahu rozlišujeme u překladů 5 kategorií cen:
 • časté evropské jazyky (např. němčina, angličtina atd.)
 • tzv. okrajové evropské jazyky (např. balkánské, skandinávské apod.)
 • mimoevropské jazyky (např. arabština, turečtina atd.)
 • přímý překlad z cizího jazyka do cizího jazyka
 • expresní překlad

Účtované jednotky:
NS (normostrana): 1800 úhozů

Normostrana je základní a minimální účtovatelnou jednotkou; je standardní jednotkou pro výpočet ceny za překlad v ČR.
Se stálými klienty a v případě velkých překladatelských projektů je možné se domluvit na zvýhodněných cenách.

 • osvědčení tlumočníci
 • cena dle délky a místa tlumočení a dle obsahu
 • na přání Vám zpracujeme individuální kalkulaci