Dotazník | Philadelphia Academy

Hodnocení provádějte počtem udělovaných bodů ve stupnici od 1 (maximální nespokojenost) do 5 (maximální spokojenost):

LEKTOR

UČEBNICE

ŠKOLA

CELKOVÁ SPOKOJENOST S KURZEM