Placement test - English | Philadelphia Academy - výuka cizích jazyků pro každého
  1. Nyní pokračujte sami a zakroužkujte vždy správnou odpověď.

  2. The following is a list of five irregular verbs. Read the infinitive form (first form) and add the second and third form.

  3. present: forget
  4. present: fly
  5. present: leave
  6. present: sit
  7. present: eat

  8. Complete the following sentences using your own ideas


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.